Fri kurs i Excel – Minska administrationstiden och öka företagets intäkter

Presentera data återkommande med ett smart arbetsflöde i Excel

Data kan hjälpa dig att närma dig sanningen. Genom att samla in, analysera och visualisera data kan du skapa en bild av verkligheten som är mer sanningsenlig än vad du kan göra med bara dina egna observationer.
Här hittar du Addiscos Fria kurs i Excel som lär dig att tänka annorlunda när du skapar dina kommande rapporteringar och visualiseringar framåt. Du får lära dig att bygga ett arbetsflöde med data med hjälp av tabeller, pivottabeller och pivotdiagram – från datakälla till visualisering. Använd er data för att hitta var i verksamheten ni inte är på topp, är det sjukfrånvaro, leverantörernas leveranstider eller har ni produkter som ligger för länge på lagerhyllan. Vad kan datan berätta för er och hur kan ni följa utvecklingen när ni börjat arbeta med olika aktiviteter för att byta riktning?


Ja, jag vill gå Gratis kurs i Excel – Ta mig till kurssidan


Ta fram nuläget och följ utvecklingen med arbetsflöde i Excel med tabeller, pivottabeller och pivotdiagram

I kursen lär dig se hur du kan använda och hantera data för att bygga upp smarta arbetsflöde från en datalista i Excel till en visuell bild i form av olika diagram, allt för att få en tydlig bild av informationen och närma dig sanningen. Kursen tar dig från start till ett resultat, samt visar hur du bygger upp ett arbetsflöde med data samt hur du kan lägga till ny data för kommande månader och följa utvecklingen framåt över tid. Du tränar själv i kursen genom att ladda ner övningsfiler med data.

Fri kurs i Excel som lär dig presentera data som viktig för dig och ditt företag.

Gå Fri kurs i Excel idag och lär dig ett nytt arbetssätt och ta ett nytt steg i din utveckling inom data och visualisering. Lär dig att samla in och presentera data på ett effektivt sätt, samt tolka och interagera med information som är viktig för dig och ditt företag


Gå till Fria kursen i Excel här