Skräddarsydda Excelkurser | Anpassade efter era kunskaper och behov

Hos Addisco finns inga färdiga Excelkurser! Vi skapar utbildningen tillsammans, med utgångspunkten i er bransch och era dagliga arbetsuppgifter. Ni har kunskaperna om era behov och er data – jag har över 20 års erfarenhet av utbildning och utveckling inom Excel och de andra programmen inom Microsoft Office.

class292

2003

Startade

Lund,
Skåne

Plats

berg292
platta292

5,000

Deltagare

 

Annica Larsson

Grundare & Excel Optimist

annica292