Strukturerade arbetsflöden skapar effektivitet i verksamheten

Data kan hjälpa dig att närma dig sanningen. Genom att samla in, analysera och visualisera data kan du skapa en bild av verkligheten som är mer sanningsenlig än vad du kan göra med bara dina egna observationer.

Men data är bara en del av bilden. Det är viktigt att tänka på att data har begränsningar – den kan bara berätta vad som hänt, inte varför det hände. Därför är det viktigt att inte bara se på data, utan också att fundera på hur man kan tolka och förklara det som du vill presentera. Genom att skapa diagram, grafer och kartor med mera kan vi se mönster och samband som vi kanske inte skulle ha upptäckt annars.

Drömmen är att våra system direkt ger den visuella bild som vi efterfrågar. Tyvärr är det inte alltid så, utan du behöver du göra arbetet själv och dessutom från många olika datakällor.

Lösningen är att hitta ditt strukturerade arbetsflöde – från datakälla till visualisering. Detta kan appliceras i Excel, i Excel med Power Query och Power Pivot samt i Power BI beroende på var du är i din utvecklingsresa.

Med Addiscos metoder kan du skapa ett arbetsflöde som ger nya insikter och som bidrar till din och företagets framgång.

Smart arbetsflöde i tre steg

Källdata

Data finns ofta inte bara i ett system, utan behövs hämtas från olika källor för att vi verkligen ska få chansen att kunna närma oss sanningen och kunna presentera pålitlig och korrekt infomation för våra intressenter.

Hantera & transformera

Ofta ser inte källdatan ut precis som vi önskar, utan vi behöver varje gång göra olika moment som är  väldigt repetativa och tidskrävande. Då är det fantastiskt bra att det idag går att automatisera många av dessa manuella och tidskrävande uppgifter, utan att det behöver bli komplicerat.

Presentera

Tycker du det är svårt att visualisera bilden du vill förmedla? Det kan det absolut vara – men har du rätt dataunderlag och fokus på vem som är din mottagare så kommer du långt. Vad är det viktigaste att presentera? Och det behöver inte alltid vara ett stapeldiagram 😉

Det senaste från bloggen

Addisco Semesterplan 2024

Ladda ner gratis Excel-mall för semesterplanering 2024

Gratis mall för semesterplanering för 2024. Ny uppdaterad version av Addisco´s mall för semesterplanering i Excel, för 2024. Fyll i din och kollegornas semester och annan ledighet på ett enkelt sätt veckovis. Hämta din mall här!  

Manager analysing performance data on dashboard with KPI and metrics. Business analytics used in operations and sale management. Businesswoman working in modern office with indicators.

Tre steg för att skapa resultat med strukturerade dataflöden

Drömmen hade varit att våra system ger oss den önskade visuella bilden vi efterfråger, men ofta behöver vi själv göra arbetet och skapa ett smart arbetsflöde för att hämta och visualisera data från olika källor. Genom att skapa en struktur hur din data flödar från källan till ditt önskade resultat kan du skapa en ett…

Key performance indicators showing insightful data for corporate strategy - Addisco - Fri kurs

Fri kurs i Excel – Minska administrationstiden och öka företagets intäkter

Presentera data återkommande med ett smart arbetsflöde i Excel Data kan hjälpa dig att närma dig sanningen. Genom att samla in, analysera och visualisera data kan du skapa en bild av verkligheten som är mer sanningsenlig än vad du kan göra med bara dina egna observationer. Här hittar du Addiscos Fria kurs i Excel som…

Ett urval av företag vi samarbetar med