Addisco erbjuder utbildningar som ger resultat

Vi har inga färdiga kursplaner! Vi bygger utbildningen efter användarnas behov och förkunskaper!

Utbildningen är kopplad till verksamhetens behov och vilken typ av data och problemställningar som finns och användarna får konkreta exempel på hur olika arbetsuppgifter kan lösas.

Tänk dig att ni är 25 användare som har olika förkunskaper och behov av utbildning inom Excel, Excel med Power Query och Power Pivot eller kanske mer anvancerad och vill lära sig Power BI. Hur grupperar ni dem så ni få en utbildning på rätt kunskapsnivå och relevanta övningar som är kopplade till er verksamhet?

Låt Addisco göra arbete istället! Som en del av utbildningsinsatsen hjälper vi er med förstudien, grupperar användarna efter kunskap och behov samt tar fram relevanta exempel utifrån er data.

Vill ni också kombinera utbildning och tillämpning och direkt kunna använda ny kunskap i verksamheten, precis som våra befintliga kunder redan har insett gör stor skillnad? Då har du kommit rätt! Kontakta mig redan idag så tar vi en första kontakt och ser om vi vill arbeta tillsammans.

Vågar du titta på sanningen i din data? 

Data kan hjälpa dig att närma dig sanningen. Genom att samla in, analysera och visualisera data kan du skapa en bild av verkligheten som är mer sanningsenlig än vad du kan göra med bara dina egna observationer.

Men data är bara en del av bilden. Det är viktigt att tänka på att data har begränsningar – det kan bara berätta vad som hänt, inte varför det hände. Därför är det viktigt att inte bara se på data, utan också att fundera på hur man kan tolka och förklara det som du vill presentera. Genom att skapa diagram, grafer och kartor med mera kan vi se mönster och samband som vi kanske inte skulle ha upptäckt annars.

Drömmen hade varit att våra system direkt ger den visuella bild som vi efterfrågor. Tyvärr är det inte alltid så, utan du behöver du göra arbetet själv.

Lösningen är att hitta ditt smarta arbetsflöde i tre steg – från datakälla till visualisering. Detta kan appliceras i Excel, i Excel med Power Query och Power Pivot samt i Power BI beroende på var du är i din utvecklingsresa.

Nyfiken på att veta mer om hur du kan skapa ett arbetsflöde som ger dig insikterna som skapar resultat i din organisation?

Ja, jag vill lära mig mer!

Fri utbildning i Excel

Gå Fri utbildning idag och få nya insikter hur du kan kan skapa ett arbetsflöde med din data från datakälla till ditt önskade resultat. Målet är att du ska arbeta med resultatet och skapa den utveckling som du vill nå.

Smart arbetsflöde i tre steg

Källdata

Data finns ofta inte bara i ett system, utan behövs hämtas från olika källor för att vi verkligen ska få chansen att kunna närma oss sanningen och kunna presentera pålitlig och korrekt infomation för våra intressenter.

Hantera & transformera

Ofta ser inte källdatan ut precis som vi önskar, utan vi behöver varje gång göra olika moment som är  väldigt repetativa och tidskrävande. Då är det fantastiskt bra att det idag går att automatisera många av dessa manuella och tidskrävande uppgifter, utan att det behöver bli komplicerat.

Presentera

Tycker du det är svårt att visualisera bilden du vill förmedla? Det kan det absolut vara – men har du rätt dataunderlag och fokus på vem som är din mottagare så kommer du långt. Vad är det viktigaste att presentera? Och det behöver inte alltid vara ett stapeldiagram 😉

Det senaste från bloggen

Manager analysing performance data on dashboard with KPI and metrics. Business analytics used in operations and sale management. Businesswoman working in modern office with indicators.

Tre steg för att skapa resultat med strukturerade dataflöden

Drömmen hade varit att våra system ger oss den önskade visuella bilden vi efterfråger, men ofta behöver vi själv göra arbetet och skapa ett smart arbetsflöde för att hämta och visualisera data från olika källor. Genom att skapa en struktur hur din data flödar från källan till ditt önskade resultat kan du skapa en ett…

Key performance indicators showing insightful data for corporate strategy - Addisco - Fri kurs

Fri kurs i Excel – Minska administrationstiden och öka företagets intäkter

Presentera data återkommande med ett smart arbetsflöde i Excel Data kan hjälpa dig att närma dig sanningen. Genom att samla in, analysera och visualisera data kan du skapa en bild av verkligheten som är mer sanningsenlig än vad du kan göra med bara dina egna observationer. Här hittar du Addiscos Fria kurs i Excel som…

AddiscoSemesterplan_excel_2023

Ladda ner gratis Excel-mall för semesterplanering 2023

Gratis mall för semesterplanering för 2023. Nu finns det en ny version av Addisco´s mall för semesterplanering för 2023 i Excel. Fyll i din och kollegornas semester och ledighet på ett enkelt sätt. Fyll i din e-post nedan och du kommer få ett e-postmeddelande och får bekräfta din mejl, och sedan ladda ner mallen för…

”Varför har jag inte lärt mig detta tidigare”

En av de vanligaste kommentarerna jag får under en kursdag

Stort tack för pedagogisk och nyttig utbildning i går. Jag blev sååå inspirerad att jag gick igång med en projektplan för året och satt med den hela kvällen.

Jeanette på Lundbeck

Ett urval av företag vi samarbetar med