“Addisco hjälper chefer att omvandla relevant rådata till meningsfull visualisering
som bidrar till utveckling för medarbetare och organisation”

Strukturerade arbetsflöden skapar effektivitet i verksamheten

Data kan hjälpa dig att närma dig sanningen. Genom att samla in, analysera och visualisera data kan du skapa en bild av verkligheten som är mer sanningsenlig än vad du kan göra med bara dina egna observationer.

Men data är bara en del av bilden. Det är viktigt att tänka på att data har begränsningar – den kan bara berätta vad som hänt, inte varför det hände. Därför är det viktigt att inte bara se på data, utan också att fundera på hur man kan tolka och förklara det som du vill presentera. Genom att skapa diagram, grafer och kartor med mera kan vi se mönster och samband som vi kanske inte skulle ha upptäckt annars.

Drömmen är att våra system direkt ger den visuella bild som vi efterfrågar. Tyvärr är det inte alltid så, utan du behöver du göra arbetet själv och dessutom från många olika datakällor.

Lösningen är att hitta ditt strukturerade arbetsflöde – från datakälla till visualisering. Detta kan appliceras i Excel, i Excel med Power Query och Power Pivot samt i Power BI beroende på var du är i din utvecklingsresa.

Med Addiscos metoder kan du skapa ett arbetsflöde som ger nya insikter och som bidrar till din och företagets framgång.

Gå Fri kurs idag!
Se kraften i din data!

Smart arbetsflöde i tre steg

Källdata

Data finns ofta inte bara i ett system, utan behövs hämtas från olika källor för att vi verkligen ska få chansen att kunna närma oss sanningen och kunna presentera pålitlig och korrekt infomation för våra intressenter.

Hantera & transformera

Ofta ser inte källdatan ut precis som vi önskar, utan vi behöver varje gång göra olika moment som är  väldigt repetativa och tidskrävande. Då är det fantastiskt bra att det idag går att automatisera många av dessa manuella och tidskrävande uppgifter, utan att det behöver bli komplicerat.

Presentera

Tycker du det är svårt att visualisera bilden du vill förmedla? Det kan det absolut vara – men har du rätt dataunderlag och fokus på vem som är din mottagare så kommer du långt. Vad är det viktigaste att presentera? Och det behöver inte alltid vara ett stapeldiagram 😉

Det senaste från bloggen

Onlinekurs Excel & Power Query

Excel & Power Query en magisk kombo. Gå Onlinekurs idag!

Lär dig det magiska med Power Query – finns i Excel. Du lär dig skapa ett arbetsflöde i denna onlinekurs i Excel med Power Query. Onlinekursen – Lär dig Workflow Processen med Excel & Power Query Kursen uppbyggd enligt följande struktur! Lär dig hur du läser in 14 Excel filer & sammanställer dem till en…

Glad Påsk från Annica, Addisco

Glad Påsk!

Önskar dig en riktigt Glad Påsk! Utforska våra onlinekurser – och ta nya steg i den utveckling! Ja, jag vill gå den här kursen Ja, jag vill gå den här kursen

ExcelUtbildning_Fri_kurs

Undvik 4 misstag chefer ofta gör och arbeta smartare med din data

Undvik 4 misstag chefer ofta gör och utnyttja kraften in er data med Excel & Power-verktygen I den här Fria kursen delar jag med mig av mina erfarenheter av vilka misstag som ofta görs och vilka lösningar som jag ser, för att på bästa sätt utnyttja kraften i verksamhetens data. Du får lära dig vilka…

Ett urval av företag vi samarbetar med