”Varför har jag inte lärt mig detta tidigare”

En av de vanligaste kommentarerna jag får under en kursdag

Företagsanpassad utbildning i Excel efter era kunskaper och behov.

Vi anpassar Excelutbildningen efter era förkunskaper och era behov.  Ni kan vara på olika nivåer, några kanske är självlärda i Excel, vissa är nybörjare och ett par är avancerade användare som vill lära sig mer om Power Query, Power Pivot och mot Power BI.  Vi har tagit fram en helt unik förstudie där vi stämmer av både era förkunskaper och era behov. När förstudien är sammanställt har vi delat in er i grupper efter kunskaper och behov. Vi börjar helt enkelt på kunskapsnivån där användarna är.

Företagsanpassad distansutbildning Excel – med lärarledda träffar

När vi förlägger utbildningen på distans följer vi samma metod som vi om kört utbildningen på plats hos er.  Pedagogiken och innehållet i kursen är detsamma, oavsett om ni kör på plats eller på distans. Det ända som skiljer sig vid en distansutbildning, är att vi genomför de lärarledda träffarna via webbmöte med Zoom. Ni har samma möjligheter att få stöd och hjälp i er utveckling. Via en lärportal får användarna tillgång till information, övningsfiler samt möjlighet till diskussioner och ställa frågor.

Läs mer om våra distansutbildningar här

Ett urval av företag vi samarbetar med