Kurser inom dataanalys och visualisering

Data kan hjälpa dig att närma dig sanningen. Genom att samla in, analysera och visualisera data kan du skapa en bild av verkligheten som är mer sanningsenlig än vad du kan göra med bara dina egna observationer. Lär dig idag att ta vara på er data och visualisera fakta på ett tydligt sätt så du får alla att jobba mot era gemensamma mål, och dessutom har möjlighet att följa utvecklingen löpande.

Vi företagsanpassar kurser inom dataanalys och visualisering efter era förkunskaper och era behov.  Ni kan vara på olika nivåer,  vissa är nybörjare i Excel och ett par är avancerade användare som vill lära sig mer avancerad Excel inkl. Power Query, Power Pivot eller Power BI.  Vi har tagit fram en helt unik förstudie där vi stämmer av både era förkunskaper och era behov med förstudiemöten. När förstudien är sammanställd har vi delat in er i grupper efter kunskaper och behov.

Vi kallar det “spetskompetens”

Visst är det bra att vara duktig på mycket. Men om du ska arbeta effektivt så är det viktigare att du har ett bra arbetsflöde på dina viktigaste arbetsuppgifter. Om arbetsflödet dessutom kombineras med ett bra dataflöde, att du snabbt kan visualisera dina viktigaste nyckeltal så kommer du veta exakt var du ska lägga din tid för att skapa den framgången du önskar.

Vilken spetskompetens behöver du?

Ibland är det svårt att veta vad som går att göra och vilka möjligheter som finns baserat på dina förkunskaper och vad du har för behov i ditt arbete. Inga problem – lägg ett mejl till annica@addisco.se och boka ett webbmöte så resonerar vi tillsammans baserat på ditt nuläget just nu – utan några som helst köpkrav.

Fri utbildning i Excel

Vill du få en inblick i vad vi menar med att skapa arbetsflöde – från källdata till visualisering? Gå vår Fria kurs som ger en introduktion till att bygga arbetsflöde med tabeller, pivottabeller och pivotdiagram. Klicka på länken så hittar du kursen och kan läsa mer och anmäla dig till en gratiskurs i Excel.

Ja, jag vill gå Fri utbildning i Excel

Ett urval av företag vi samarbetar med