Passion för hitta sanningen i data och visualisera den

I över 25 år har Annica Larsson, utbildat, stöttat och utvecklat användare inom Microsofts program.   När hon startade Addisco för över 20 år sedan, har fokus alltid varit att anpassa kurserna efter deltagarnas kunskapsnivå och behov.  Det synsättet och fokus han följt henne sedan dess och mycket uppskattat.

Med hennes passion för data och visualisering och för att hitta sanningen/faktan i datan arbetar Annica ständigt för att utvecklas vidare för att kunna ge användare i hela landet det bästa funktionerna inom Excel, Power Query, Power Pivot och Power BI, utifrån deras kunskapsnivå och behov.

På senare år har fokus förflyttats och nu handlar allt om att hjälpa chefer och team att effektivisera sitt arbete från rådata till visualisering. Annica anser att kan vi göra data tillgänglig och enkel att uppdatera och följa så kan mycket av det manuella som görs idag undvikas. Får du fram rätt data i i rätt tid för dina medarbetare kan du skapa helt rätt förutsättningar för dem att lyckas.

Annica har tagit fram en unik process från rådata till visualisering och även vidare till distribution ut i organisationen, som hon kallar arbetsflöde. Du bygger upp ett arbetsflöde en gång med en eller flera datakällor och kan sammanställan information i en dashboard eller översikt med den viktigaste datan för dig.

Önskar du får mer information, eller är nyfiken på vilka de fyra misstagen som chefer ofta gör och därmed missar att utnyttja kraften i sin data så går gärna vår Fria kurs som du hittar här. 

Eller så kan du också läsa mer om vår tjänst “VIP 1:1 Workflow” – som är personlig och du får hjälp att bygga upp ditt arbetsflöde från start till slut.

Annica Larsson, Addisco

Kontakta Annica på annica@addisco.se

“Visste du att… om du förenklar något med 10 min om dagen, sparar du en hel arbetsvecka per år”