Om...

Annica & Addisco

”Visste du att… om du förenklar något med 10 min om dagen, tjänar du en arbetsvecka per år”

Jag hjälper och stöttar användare inom Excel, oavsett om det är på en grundläggande nivå eller avancerad nivå. Det som är intressant är att visa på möjligheterna i Excel och hur det går att förenkla flera arbetsuppgifter ofta genom mindre justeringar.
Mina kunder kan sina data – medan jag kommer med min erfarenhet och Excelkunskap och tillsammans skapar vi något mer.

Jag trivs så bra på mitt jobb – jag får jobba med människor – där vi alla utvecklas tillsammans.  Jag lär mig om nya branscher varje dag – branscher som mejerier, försäkringsbolag, bank, logistik & transport, universitet, vatten och renhållning, forskning m m.

Har utbildat och utvecklat i Excel och övriga program i Microsoft Office sedan 1999. Addisco startade jag 2003 med visionen att jag ska lära användare det som de behöver i sin vardag för att bli ännu produktivare och nå sina mål.
Jag ska göra förstudier och skapa skräddarsydda utbildningar baserat på kunskap och behov.

Hur jag jobbar

Förstudie

Nuläget och framtida behov. Förstudien är ett verktyg för att stämma av ert nuläge och ert framtida behov. Förstudien gör att vi kan använda utbildningstiden effektivt. För mig är det viktigt att vi använder utbildningstiden till det som är relevant för er.

Utbildning och tillämpning

Utbildningen planeras efter förstudiens resultat och ligger till grund för både innehåll och gruppindelning efter kunskapsnivå. Vi kompletterar utbildningen med Excelfiler från er dagliga verksamhet och visar på möjligheter i Excel som är relevanta för er och som direkt blir nytta i er vardag

Uppföljning

För att kunskap ska gå över och bli till en vana och även ge användarna trygghet att utföra olika moment, i Excel, behövs träning, stöd och repetition.

Fakta

education2

2003

Startade

Lund,
Skåne

Plats

berg
addisco_n1

5,000

Deltagare

Annica Larsson

Grundare & Excel Optimist

Annica-Larsson-Addisco