Passion för hitta sanningen i data och visualisera den

I över 20 år har Annica Larsson, utbildat, stöttat och utvecklat användare inom Excel och officepaketet.  Med hennes passion för data och visualisering och för att hitta sanningen/faktan i datan arbetar Annica ständigt för att utvecklas vidare för att kunna ge användare i hela landet det bästa funktionerna inom Excel, Power Query, Power Pivot och Power BI, utifrån deras kunskapsnivå och behov.

Egenutvecklad metod och plattform för förstudie

Annica har byggt upp en egen metod och egen webbaserad plattform för att genomföra förstudier som stämmer av både förkunskaper och användarnas behov för att kunna dela i dem i bra grupper efter kunskapsnivå, användningsfrekvens och behov. Allt för att skapa en så kostnadseffektiv utbildning men samtidigt ge användarna de bästa kunskaperna på precis deras nivå.

AddiscoOnline.se ger användare support & stöd under och efter kurs

Vidare har Annica också utvecklat AddiscoOnline.se för att kunna ge support under och efter en kurs. Här kan användarna enkelt gå tillbaka och hitta Excel Guider som beskrivs i steg-för-steg, här finns videos som ger möjlighet att repetera information som vi har gått igenom under en lärarledd träff.

Annica Larsson, Addisco

Om du väljer att arbeta med Annica får du ta del av hennes passion för datahantering & visualisering, samt massor av ny kunskap så klart.
Kontakta Annica på annica@addisco.se

Vill du att gå en kurs med Annica kolla in Addisco´s öppna Excelkurser på distans under våren 2022 här.

“Visste du att… om du förenklar något med 10 min om dagen, sparar du en hel arbetsvecka per år”

Tre steg för utveckling

Förstudie - förkunskaper & behov

Nuläget och framtida behov. Förstudien är ett verktyg för att stämma av ert nuläge och ert framtida behov. Förstudien gör att vi kan använda utbildningstiden effektivt. För mig är det viktigt att vi använder utbildningstiden till det som är relevant för er.

Utbildning och tillämpning

Utbildningen planeras efter förstudiens resultat och ligger till grund för både innehåll och gruppindelning efter kunskapsnivå. Vi kompletterar utbildningen med Excelfiler från er dagliga verksamhet och visar på möjligheter i Excel som är relevanta för er och som direkt blir nytta i er vardag

Uppföljning & Support

För att kunskap ska bli till en vana och även ge användarna trygghet att utföra olika moment, i Excel, behövs träning, stöd och repetition. Användarna får tillgång till AddiscoOnline.se med videos, Excel Guider och support för att ta sig till nästa nivå i Excel.