Kaizen Emballage

Utmaning

Peter och hans kollegor arbetar med att producera anpassade emballage till sina kunder. All information om vad som ska produceras finns i ett bransch-specifikt system. Dock är systemet inte så bra på att presentera vad som ska presenteras i ett tydligt och informativt format. Dessutom är utmaningen att det finns inte bara en maskin utan 10 olika maskiner som används för olika moment i processen. Peters önskemål vara att skapa en vy med de 15 nästkommande ordrarna som skulle produceras på respektive maskin.

VIP 1:1 Workflow lösning

Via processen VIP 1:1 Workflow skapade vi en helt automatiserad flöde från Swelog via Power Query till en visualisering i Excel som visas på olika skärmar i organisationen.

Kommentar om slutresultat

“Bästa produkten/tjänsten jag har investerat i”