Uppgradera dina kunskaper även i operativssystemet Windows 7.

Addisco erbjuder både seminarium och kurser Windows 7 för användare.
Det går även att kombinera med Office 2010 utbildning eller seminarie.

Förslag på innehåll: