Addisco utbildar till effektivare användning av Access
Vi anordnar anpassade kurser i Access gruppvis eller individuellt hos kund.

Grundkurser| Fortsättningskurser| Anpassade kurser
I våra Accesskurser skapar vi tillsammans ett upplägg baserat på ert databasbehov. Vi diskuterar igenom om ni behöver allt från tabeller, frågor, formulär, rapporter, sidor, makro och moduler alternativt bara vissa utvalda delar. Kurserna koncentreras kring det som deltagarna verkligen behöver.

Genomfört kursupplägg i Access för kund
Accessupplägget för kunden var anpassat och utgick från deras egen befintliga databas. Deltagarna behövde mer grundläggande kunskap och förståelse för databaser, för att bättre kunna utnyttja programmets möjligheter.

Vi träffades under två kursdagar varav dag 1 innehöll grundläggande databaskunskaper men baserat på kundens egen data och dag 2 var upplägget mer riktat på frågor och rapporter som deltagarna senare skulle kunna
använda i sitt dagliga arbete.

Kursdag 1

Kursdag 2