Excelkurs för självlärda

Nivå: Medel/Fördjupning

Detta är exempel på innehåll i en anpassad Excel-utbildning som vi genomfört.

Det finns ju så fantastiskt många funktioner i Excel. Det svåra är att veta vilka som är det bästa för just ert team. Det löser vi tillsammans. Med en företagsanpassad Excelutbildning från Addisco får du och ditt team en utbildning som anpassas efter er kunskapsnivå och era behov.

Är ni självlärda i Excel kan det innebära att ni har missat smarta funktioner som förenklar samtidigt som ditt jobb har krävt att du behöver kunna göra pivottabeller och avancerade formler. Tillsammans hittar vi utbildningen för er!

Formler & Funktioner

Hur kan jag förenkla mina beräkningar i Excel?

 • Repetition och tips kring Absoluta och relativa cellreferenser
 • Exempel på flera olika inbyggda funktioner
  • Datum & tid
  • Statistiska
  • Leta upp och referens
 • Namnge celler
 • Målsökning

Format

 • Färglägg celler eller hela rader automatiskt, efter cellvärden

Diagram

 • Kombinationsdiagram
 • Kombinera tabeller och diagram

Arbeta effektivt med listor och/eller tabeller

 • Fördelar med tabeller
 • Filtrera med Utsnitt
 • Beräkningar i tabeller
 • Lås rubrikraden

Pivottabeller och pivotdiagram

Analysera och visualisera data med pivottabeller och pivotdiagram

 • Fördelar med pivottabell
 • Skapa pivottabeller
 • Uppdatera med nya data
 • Beräkningar i pivottabeller
 • Visualisera med pivotdiagram
 • Filtrera med utsnitt/slicers och tidslinjer

Skydda kalkylblad

 • Skydda viktiga celler i dina kalkylblad

Intresserad?

Utbildningen anpassas efter era förkunskaper och behov i tre steg.

  • Förstudie
  • Utbildning/Tillämpning
  • Uppföljning

Riktpriser för två grupper, totalt 16 deltagare:
2 900 – 4 300 kr exkl. moms/deltagare.

Läs mer om hur vi företagsanpassar
våra utbildningar.

Hör av dig!