”Varför har jag inte lärt mig detta tidigare”
En av de vanligaste kommentarerna jag får under en kursdag

Förstudie inför Excel kurs

Vad är det du ännu inte vet om Excel, som kan göra stor skillnad för dig? Låt mig hjälpa dig att ta reda på dina behov.

Vilka vägar tar du för att nå ett visst resultat? Omväg? Finns det kanske ett enklare sätt? Boka en förstudie så stämmer vi av dina kunskaper och dina behov för att sen ta ett nästa steg vid behov.

Skräddarsydd utbildning i Excel efter kunskap och behov.

När du saknar viss kunskap i Excel – och om du vill utvecklas vidare, då hjälper jag dig gärna att hitta dina egna eller dina medarbetares kunskapsluckor, i förhållande till de som ni vill uppnå. Jag tar sedan fram en anpassad personlig utbildning för dig, eller anpassad grupputbildning för ditt team.