Addisco utvecklar gärna mallar och effektiva lösningar, som sparar tid, i hela Officepaketet.

Det kan vara allt från dokumentmallar med fungerande formatmallar till avancerade funktioner
som inte finns i t ex Excel idag och som skapas med hjälp av VBA-programmering.

Några exempel på lösningar: