Addisco utbildar till effektiv användning i PowerPoint
Vi anordnar anpassade kurser i PowerPoint individuellt eller gruppvis i era lokaler.

Anpassade kurser i PowerPoint
I våra PowerPoint kurser skapar vi tillsammans ett upplägg baserat på ert behov. Kurserna koncentreras kring det som deltagarna verkligen behöver.