Addisco har anpassade Officekurser och seminarier i nedanstående program:

Windows 7
Word 2003, 2007, 2010
Excel 2003, 2007, 2010
Access 2003, 2007, 2010
Outlook 2003, 2007, 2010
PowerPoint 2003, 2007, 2010

 


Kontakta Annica Larsson på 0709-50 39 39 eller annica@addisco.se .

Addiscos kurser varvas med eget praktiskt arbete

För att deltagarna skall hinna arbeta på egen hand i aktuellt program och med sina vanliga arbetsuppgifter, är den lärarledda undervisningen uppdelad på två tillfällen med minst en vecka emellan.

Praktisk övning mellan kursdagarna är viktigt för att ge viss rutin och samtidigt visa om det finns brister, där man behöver ytterligare instruktion.