startup-594090_1280

En företagsanpassad kurs i Addiscos regi ser till förkunskaper och vilka behov av programmet, kopplat till vilken arbetsroll, som användarna har.

Hör gärna av dig så diskuterar vi vilka behov ni har och så tar jag fram ett förslag.