office3651

För dig som behöver utbildning i Microsoft Office

Du vill lära dig mer i något eller några av programmen som ingår i Officepaketet, Word, Excel, PowerPoint, Outlook eller Access, alternativt Windows.  Kursen anpassas enbart för dig, eller för dig och dina kollegor om ni arbetar med samma eller liknande uppgifter. Utbildning förläggs hos er och har er verklighet som utgångspunkt under hela utbildningsinsatsen.

För dig som redan kan programmet och vill ha stöd

Du kan programmet och du vet på ett ungefär vad du vill åstadkomma, men vet inte riktigt hur du ska göra för att nå dit. Tillsammans skapar vi ett upplägg där vi utgår från dig och din verklighet, du kommer få arbeta en hel del själv med mig som ett stöd genom hela processen. Du får tillgång till min erfarenhet och behöver inte leta upp alla tänkbara alternativ själv.

För dig som letar utbildningsleverantör Microsoft Office

Du önskar utbildningsleverantör som är kompetent och med lång erfarenhet av utbildning. En utbildningsleverantör som sätter sig in i era behov och er verklighet och som kan anpassa utbildningen efter dessa förutsättningar och på plats hos er.

För dig som behöver hjälp med att utveckla mallar och filer

Har ni bra PowerPoint-mallar? Funkar formatmallarna i ditt Word-dokument? Har du en översiktbild i din Excel-fil som hjälper dig att få fram de viktiga nyckeltalen? Låt mig hjälpa er att ta fram mallar/filer som kan förenkla för er i ert dagliga arbete.

Kontakta Annica Larsson för mer information: annica@addisco.se eller på 0709-50 39 39