Vid planeringen inför en utbildningsinsats är viktigt att först få fram syftet med utbildningen och därefter definiera behoven ställda mot företagets verksamhet. Då skapas de bästa förutsättningarna för att utbildningen genomförs med önskat resultat och uppskattas av medarbetarna.

Addisco – en partner före, under och efter utbildningsinsats.

The Addisco way

Kommentar från kursdeltagare
“Mycket nöjd, många bra tips. Tack!