Nyheter i Office 2010

Microsoft Office 2010 släpps i maj/juni.

Övergripande nyhet är att ”Officeknappen” från Office 2007 är ersatts med en nedtonad knapp. Under denna knapp hittas de funktioner som tidigare har legat under den ”gamla” Arkiv-menyn.
Här är dock en visuell skillnad mellan Office 2007 och Office 2010 med hur funktionerna presenteras.

En annan övergripande nyhet är funktionen Screenshot som finns under Infoga-fliken och som gör det enkelt att  ta ett skärmurklipp (PrintScreen) och infoga i din Office-fil.

Word 2010

 • Enklare att lägga in och redigera bilder direkt i dokumentet.
 • Sökfunktionen har vidarutvecklats. När du söker på ett ord markeras samtliga förekomster av ordet i dokumentet och en kolumn öppnas, med en resultatlista över sökningen, till vänster i fönstret.

PowerPoint 2010

 • Större möjligheter attt importera videoklipp och nya funktioner att arbeta med videoklippen.
 • Videoklippen bäddas numera in i PowerPoint-presentation och du slipper ha klippen som extrafiler.
 • De har även tillkommit en ny funktion som kallas Broadcast Slide Show (BSS) i syfte att visa presentationen för andra via internet.
  Med hjälp av Broadcast Slide Show konverteras och publiceras presentationen på nätet.

Excel 2010

 • Sparklines – mini-diagram som ryms i en enskild cell för en visuell överblick.
 • Pivottabell-funktionen är förfinad och det finns fler möjligheter att analysera datan.

Outlook 2010

 • Menyfliksraden (Ribbon) finns nu i hela Outlook och inte bara när du skapar nya objekt, som t ex Nytt meddelande, Ny Kontakt eller Ny avtalad tid.
 • En ny konversationsvy i Outlook 2010 gör det enkelt att se och kategorisera ihop meddelande inom samma ämnen.
 • Ouick Steps är en funktion, ungefär som är ett makro, som ger dig möjligheten att spara kommandon som ofta återkommer i ditt arbete.