Företagsanpassad utbildning

Är det tidskrävande att uppdatera dina Excel-rapporter, varje vecka/månad?

Det behöver inte vara så.

Är du självlärd i Excel och vill få en utbildning på din nivå?

Excel innehåller så många möjligheter – olika arbetsuppgifter har olika behov. Vad behöver du och ditt team? Låt mig hjälpa er att ta reda på det.

  • Hur ser era Excelfiler ut idag?
  • Var kommer er data ifrån?
  • Hur vill ni att det ska presenteras?

Jag skapar utbildningar efter dina och/eller dina kollegors behov. Vi gör en förstudie både gällande förkunskaper och vilka behov som finns hos er.

Kontakta mig på annica@addisco.se