Omdöpta funktioner i Excel 2010 fixas med ServicePack 1

Microsoft har nu tagit sitt “förnuft till fånga”.  🙂
Feedback från kunder resulterar i att de ändrar tillbaka funktionsnamnen i Excel 2010 med ServicePack 1 (SP1).

Detta innebär att den funktioner du känner till från Excel 2003 och 2007 kommer att funka även i Excel 2010.
Här är en lista på funktionerna, före och efter installationen av ServicePack 1.

English 2010 Function Excel 2010 Excel 2010 SP1
CLEAN RENSA STÄDA
DAYS360 D360 DAGAR360
DDB DFAV DEGAVSKR
FALSE FALSK FALSKT
HLOOKUP HTSÖK LETAKOLUMN
HOUR TIM TIMME
ISNA ÄRET ÄRSAKNAD
ISNUMBER ÄRNUM ÄRTAL
LEFT VÄNSTERPIL VÄNSTER
LOWER SMÅ GEMENER
MID MITT EXTEXT
MODE LÄGE TYPVÄRDE
N I N
NA ET SAKNAS
NPV NVLF NETNUVÄRDE
PMT AVBET BETALNING
PV NV NUVÄRDE
RATE PRS RÄNTA
RIGHT HÖGERPIL HÖGER
SLN LNA LINAVSKR
SYD ÅATP ÅRSAVSKR
TRIM STÄDA RENSA
TRUE SANN SANT
UPPER STORA VERSALER
VLOOKUP VTSÖK LETARAD

 

Här kan ni läsa hela artikeln – http://support.microsoft.com/kb/2551525/sv

Vill ni läsa en beskrivning om ServicePack 1 för Office 2010 – http://support.microsoft.com/kb/2460049/sv

Tidigare inlägg, från mig, om omdöpta funktioner hittar ni här.