Windows

Om styrplattan upplevs som för känslig, så går det att stänga av funktionen att inte kunna markera och dubbelklicka med själva plattan.

Stäng av slag/tapping av styrplatta (touchpad) på bärbar dator

1. Klicka på Start –> Välj kontrollpanelen (Control Panel)
2. Välj Maskinvara & Ljud (Hardware and Sound)

3. Klicka på Mus (Mouse)
4. och sedan på Enhetsinställningar (Device Settings) och markera Touchpad alternativet och klicka på Inställningar (Settings…)
5.  Klicka av rutan Aktivera slag (Enable Tapping)
6. Klicka OK