Som en särskilt personlig och tidseffektiv tjänst kan vi också erbjuda individuell handledning i samtliga Office-program direkt vid arbetsplatsen. Frågor och problem hanteras då i den naturliga arbetssituationen och kring aktuella arbetsuppgifter.

Oftast handlar det om att vi besöker kunden ett antal dagar per år och användarna på företaget får möjlighet att boka upp sig på ett coachingpass, uppdelat på antingen 30 eller 45 minuter, för att ställa sin egna specifika frågor direkt vid sin egen arbetsplats.

Vi genomför personlig handledning i samtliga Office-program, d v s Excel, Word, PowerPoint, Access och Outlook.