Få koll på kunskapsnivå och säkra användarnas behov med förstudien. 

Det har visat sig att inlärningen går enklare om man kan arbeta med så homogena grupper som möjligt. För att snabbt bilda väl fungerande grupper arbetar vi med en webbaserad förstudie. Underlaget är enkelt att fylla i och analysen ger en bild av var tyngdpunkten i undervisningen skall läggas.