Addisco utbildar till effektiv användning av Outlook
Vi anordnar anpassade kurser i Outlook individuellt eller gruppvis i era lokaler.

Anpassade kurser i Outlook
I våra Outlookkurser skapar vi tillsammans ett upplägg baserat på ert behov. Kurserna koncentreras kring det som deltagarna verkligen behöver.