Är ni på gång att uppgradera från Office 2003 till Office 2010 ?

Tänk på användarna i ett tidigt skede och förbered redan nu för en utbildningsinsats i
samband med uppgradering/migrering. Även användarnas kunskap måste uppgraderas.

Office 2010 seminarium

Var: I era lokaler
Tid: 2-3 timmar beroende på omfattning.

Office 2010 kurser

Var: I er egen datormiljö
Tid: heldagar eller halvdagar i respektive program beroende på omfattning.

JUST NU – Öppen kurs i Office 2010 den 19 mars 08:30-12:00  – Kursinformation som pdf

Vad innehåller seminariet eller kursen?

Alla Addiscos seminarier och kurser anpassas efter era förutsättningar.
Först lyssnar jag på hur er arbetssituation ser ut och vilka behov ni har, efter det tar jag fram ett förslag
på hur just ert Office 2010 seminarie skulle kunna se ut.

Skicka ett e-postmeddelande till mig på  annica@addisco.se med dina kontaktuppgifter och när du önskar bli kontaktad,  så kontaktar jag dig.
Vill du hellre ringa själv så slå mig gärna en signal på 0709-50 39 39.

Övergripande nyheter i Office 2010

Outlook 2010

Excel 2010

Word 2010

PowerPoint 2010

Access 2010