Addisco utbildar till effektivare användning av Excel
Addisco anordnar anpassade Excelkurser i grupp eller individuellt hos kund.

Grundkurser| Fortsättningskurser| Anpassade kurser
Hos Addisco får du lära dig det du behöver i Excel. Kursen anpassas och läggs upp efter en eller flera deltagare,
inom exempelvis samma avdelning, och genomförs i kundens egen datormiljö. En förkunskapsanlys fastställer hur
grupperna ska se ut och vilket utbildningsbehov som finns. Addiscos kurser inriktar sig just på att hitta det bästa
och mest effektiva sättet att utföra ett givet arbete. Det kan handla om att finslipa det man redan tycker sig kunna,
men också att lära sig att använda nya, mindre kända funktioner i ett program. Kurserna koncentreras kring det
som deltagarna verkligen behöver.

Förslag på innehåll: