office-1234Du kanske är säljchef och behöver ha kontroll på alla försäljningssiffror och överblick över vilka produkter eller tjänster som säljer bäst? Eventuellt använder ni redan idag ett eller flera system med information men ni behöver komplettera med egna analyser i Excel. Informationen ska snabbt och enkelt kunna sammanställas och presenteras, för ledning och styrelse, när det efterfrågas.

Alternativt arbetar du med marknadsföring och ska ha kontroll på budget mot utfall i olika marknadsföringsåtgärder.


Sagt av deltagare på Excelkurs

“Kunnig lärare som hade svar och lösningar på det mesta.”