Linda Billstrand Rychter, HR & Communication, Energi Försäljning Sverige AB

Energi Försäljning Sverige är ett producentoberoende elhandelsbolag, som hjälper svenska företag och organisationer med behovsanpassade elavtal, kvalificerad rådgivning och fakturaservice.

Behov:

Fyra deltagare önskade inspiration och verktyg för att arbeta effektivare och bli med produktiv i sitt dagliga arbete, samt för att arbeta vidare, i ett bredare perspektiv, med hela organisationen.

Genomförande:

Genom att bli medveten om och känna igen tidstjuvarna i vardagen är det också enklare att undvika dem. E-posten är en av våra allra vanligaste tidstjuvar men det varierar så klart mellan olika organisationer. Vidare diskuterade hur vi kan få till en produktiv vardag – Hur kan vi förenkla för oss själva och för våra kollegor? När blir ett  möte en framgång – var en annan fråga vi diskuterade. När vi diskuterat dessa delar så kopplade vi dem till hur vi kan omsätta detta i praktiken med hjälp av Outlook och “Få ut mer av min arbetsdag”.

Lindas uttalande om samarbetet med Annica på Addisco:

“Annica guidade oss med säker hand i vanliga beteendemönster kring tidstjuvar och dess konkreta konsekvenser på ett professionellt vis. Att få konkreta strategier och verktyg för att hindra dessa och istället ta makten över sin egen tid var viktigt för deltagarna och det lyckades Annica leverera med råge. Från vårt utbildningspass tar vi med oss positiva beräkningar i vad ett förändrat beteende kan resultera i, gruppcoaching och ett gemensamt språk gällande vår interna kommunikation – allt för att bygga en effektivare och smartare vardag både inom det lilla teamet och inom den större gruppen. Tack Annica!”

 


Hanna Nordgren, BrandYouWho

Äger och driver BrandYouWho AB som är den externa marknadsavdelning som stöttar företag och organisationer med kommunikation och marknadsföring.

Behov:

Efter en kanon-vår med många och varierande uppdrag behövde Hanna hitta ett sätt att få en överblick över sina uppdrag för att inte missa viktiga överenskommelser.

Lösning:

Efter några möten, e-post och telefonsamtal kom vi fram till en bra lösning med OneNote. OneNote är en digital anteckningsbok med möjlighet att skapa avsnitt (t ex Uppdrag eller Kunder) och därefter skapa sidor inom respektive avsnitt. Här diskutera vi oss fram till en bra lösning för Hanna, där hon under varje uppdrag-sida kan skapa Att-göra-taggar som sedan blir sökbara på ett effektiv sätt och blir en perfekt Att-göra-lista.

Hanna kan välja att titta på varje uppdrag för sig eller få en helhetsblick över planeringen framåt.

Dessutom kan Hanna enkelt nå sin planering i OneNote, via alla sina enheter, dator, smartphone och surfplatta.

Hannas kommentarer om samarbetet med Annica på Addisco:

“För mig var det viktigt att hitta en enkelt sätt att skapa överblick över så väl stora som små projekt. Annica tog fram ett par alternativ som vi gick igenom och där jag fick testa vilket alternativ som passade mig och mitt arbetssätt bäst. Annica är väldigt kunnig och hon hittar snabbt de lösningar som passar bäst för problemställningen. Hon är även pedagogisk och lär ut funktioner på ett sätt som skapar trygghet och som har fått mig att verkligen ta mig an den lösning som presenterades. Jag kan rekommendera Annica och Addisco varmt.”