Utbildning och tillämpning

Vi fyller i kunskapsluckorna & hjälper er mot målen. Utbildningens planeras efter förstudiens resultat och ligger till grund för både innehåll och grupperingar och för att jobba mot de behov som ni har både nu och på sikt.

Lyfter in exempelfiler från er vardag

Utbildningen kompletteras med Excelfiler från er dagliga verksamhet och visar på möjligheter i Excel som är relevanta för er och som direkt ger nytta och tillämpning i er vardag. Detta gör att vi ser hur olika funktioner i Excel kan tillämpas i er vardag. Detta blir då mer relevant då datan och exempel är hämtade från er organisation.

Flexibla upplägg – Heldagar | Halvdagar | Webbaserat

Vi lägger upp utbildningen efter vad som passar dig eller ditt team. När på året passar det er bäst att gå en utbildning? När i månaden har ni enklare för att gå en utbildning? Vad passar er verksamhet bäst? Är halvdagar eller heldagar på plats hos er eller kanske i kombination med webbinars om avståndet är längre mellan oss. Vi hittar ett upplägg som passar er!

Kurser

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser i OneNote, Word, PowerPoint och Outlook.