Stöd & support

För att ni ska känna en trygghet i Excel efter en utbildning, finns jag vid er sida.

För att kunskap ska gå över och bli till en vana och även ge användarna trygghet att utföra olika moment i Excel behövs träning, stöd och repetition. Vad funkar och vad funkar inte? Vad har förändrats sedan utbildningen? Har ni hittat nya kunskapsluckor när en situation har förändrats?

Uppföljning sker både mot beställare och mot användarna. Användarna ska känna att de har möjlighet att fråga och söka svar om behov uppstår och även veta om att en uppföljning kommer att ske vid förutbestämda tidpunkter. Målet efter en utbildning är ju att omsätta den nya kunskapen i praktiken så att den inte glöms bort. Då behöver användaren avsätta tid i vardagen för att testa nya funktioner men även bli påmind – om att vad vi gick igenom och hur de kan användas.

Uppföljningstillfälle bokas som webbinar i grupp. Men går naturligtvis även att få som ett uppföljningstillfälle på plats hos er.

Kurser

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser i OneNote, Word, PowerPoint och Outlook.