Förstudie – Nuläget och framtida behov

Förstudien är ett verktyg för att stämma av ert nuläge samt er framtida behov, samt för att använda utbildningstiden effektivt. För mig är det viktigt att vi använder utbildningstiden till det som är relevant för er.

Hur funkar förstudien?

Förstudien visar på vilken kunskapsnivå ni har just nu samt matchas mot era behov. Den består av två delar – en webbenkät med frågor samt intervjuer med beställare och användare. Behoven kartlägger vi genom Excel-filer ni använder i ert dagliga arbete, intervjuer och vad ni ser för behov just nu och på längre sikt. Genom att göra en förstudie som lyfter fram både förkunskaper och behoven får vi fram ett gap – och det gapet ligger till grund för utbildningen. Analysen av förstudien visar på följande:  ”Vi behöver höja kunskapen inom dessa avsnitt i Excel för att tillgodose våra behov, samt nå våra mål”.

Gruppindelning efter kunskapsnivå

Förstudien ligger också till grund om ni är ett stort antal personer som ska gå utbildning. Då är det viktigt att deltagarna placeras i en grupp som matchar deras förkunskaper och behov. Att varje grupp får höja sin kunskapsnivå i förhållande till deras nuläge.

Förenkla arbetsuppgifter och hitta effektivare arbetssätt
– ligg i framkant med Excel.

En förstudie kan också användas för att titta på hur ett team arbetar med ett antal arbetsuppgifter och om det går att förenkla på något sätt.  Nya Excelversioner kommer och av erfarenhet så använder man kanske onödigt många steg för att göra en arbetsuppgift när det kan förenklats avsevärt bara av en ny version av Excel. Naturligtvis får ni ju även del av mina tankar och reflektioner efter 20-års erfarenhet av utbildning och utveckling inom Officepaket.

Kurser

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser i OneNote, Word, PowerPoint och Outlook.