annica“Vi måste vara medvetna om tidstjuvarna – för att kunna göra något åt dem”

Annica Larsson har arbetat som utbildare och utvecklare i Microsoft Office sedan 1999. Efter några år som anställd startade Annica Addisco 2003 för att hon ville arbeta med anpassade utbildningslösningar mot företag och deras användare. Det som driver Annica än idag är att kunna se nya lösningar på olika uppgifter som användarna står inför i sitt dagliga arbete.

Att förenkla de uppgifterna som är återkommande varje vecka eller månad – att inte uppfinna hjulet varje gång kan spara ett företag massor av tid (& pengar). En av de största tidstjuvarna på ett företag är helt klart e-posten. Här kan ledningen på ett företag genom att få insikt om vad som tar tid, skapa stora tidsbesparingar för sin organisation.

Tillsammans med ett företag skapar vi en tydlig bild av vilka behov och var i organisationen det finns utrymme för förbättringar. Addisco kan stötta med utbildning, föreläsningar och rådgivning och utveckling, för öka kompetensen i hela eller delar av organisationen.

Addisco försöker hela tiden hitta nya vägar för att skapa kostnadseffektiva sätt att kompetensutveckla användare men fortfarande bibehålla den personliga kontakten för både beställare och användare.


Sagt om Annica som utbildare

“Jag fick mycket stor behållning av Annicas sätt att lära ut och hur hon på ett utomordentligt sätt anpassade sig till gruppens kunskapsnivå och önskemål om hur vi ville tillgodogöra oss kunskaperna.”

“Annica var en fantastiskt utbildare, tog snabbt till sig vad vi jobbade med och behövde och anpassade kursen utifrån det.
Höll också ett bra tempo så att vi kunde täcka allt.”