Excel med Power

Nivå: Fördjupning/Avancerad

Detta är exempel på innehåll i en anpassad utbildning inom Excel Power Query och Power Pivot som vi genomfört.

Power Query och Power Pivot är verktyg för dataanalys i Excel. Power Query används för att ansluta till olika källor och läsa in data till Excel. I samma process kan du sedan ”tvätta data”, omvandla och kombinera data från andra källor innan du hämtar in datan till Excel. Allt för att effektivisera och förenkla arbetsuppgifter.
Power Query finns även i Power BI-desktop.

Anslut till olika källor Power Query

  • Vad är Power Query?
  • Import av data från olika datakällor, databaser, Excelfiler, från en mapp m.

Omvandla data (”tvätta data”)

  • Splitta kolumner
  • Sök och ersätt
  • Sammanfoga kolumner
  • Omvandla datatyper

Kombinera data

  • Slå ihop data från olika källor
  • Lägg till data från andra filer.

Introduktion till Power Pivot

  • Import direkt från olika datakällor eller via Power Query
  • Skapa och hantera relationer mellan tabeller
  • Skapa beräkningar i datamodellen
  • Skapa hierarkier
  • Skapa KPI´er

Exempel på när Power Query är otroligt användbart verktyg

Tänk dig att du varje vecka får olika Excelfiler som du ska sammanställa till en fil. Det är ny information varje vecka. Det löser Power Query.
Du lägger alla filer i en mapp och sen läser du in dem med Power Query, nästa veckas fil placeras i mappen och du uppdaterar bara Excelfilen. Klart!

Slipp krångliga makron och VBA-kod  – använd Power Query.

Intresserad?

Utbildningen anpassas efter era förkunskaper och
behov i tre steg.

  • Förstudie
  • Utbildning/Tillämpning
  • Uppföljning

Riktpriser för en grupp på 8 deltagare:
4 000 – 6 300 kr exkl. moms/deltagare.

Läs mer om hur vi företagsanpassar
våra utbildningar.

Hör av dig!