Söker du en Excelkurs som är “mitt i prick”?

Jag hjälper dig gärna!

Här får du en Excelkurs som är skapad efter dina och/eller ditt teams behov.

Vi tittar både på era förkunskaper och era behov. Ni jobbar på samma företag men ni kan ha helt olika behov – detta fångar jag upp i en förstudie som vi sen bygger utbildningen efter.

Rekommenderar max 8 deltagare i en grupp.

Är ni 16 användare eller 32 användare? Då delas ni in i grupper efter kunskap och behov och vi kör en grupp på förmiddagen, t ex Medel-nivå och en grupp på eftermiddagen som kanske är på en fördjupning/avancerad nivå. Grupper och behov fastställs i en förstudien.

Behovsanpassad Excelutbildning i tre steg

 • Steg 1 – Förstudie – Webbaserad enkät samt intervjuer om användarnas arbetsuppgifter och filer.
  Förstudien säkerställer att deltagarna i en grupp är på samma kunskapsnivå och har samma behov, samt skapar ett relevant kursinnehåll för användarna.
 • Steg 2 – Utbildning/Tillämpning:
  Beroende på hur behovet ser ut och vilken kunskapsnivå användarna är på så kan kurslängden varierar från en till fyra halvdagar över tid, Dessa förläggs med 1-2 veckors mellanrum för att skapa utrymme & träning för eget arbete mellan kurstillfällen.
 • Steg 3 – Uppföljning
  Jag följer upp hur det går för deltagarna efter utbildningen, efter 1 & 3 månader. Naturligtvis har användarna möjlighet att kontakta mig för stöd mellan och efter uppföljningsdagarna.

Exempel på innehåll i Addiscos Excelkurser

Ni har säkert också egna idéer på vad ni vill lära er mer om men här är ett utkast på vad som finns att välja på.

 • Skapa tabeller som utökar sig när data fylls i – perfekt att kombinera med pivottabeller och pivotdiagram vid återkommande rapportering analyser.
 • Pivottabeller & pivotdiagram – Visualisera dina så att på ett proffsigt sätt.
 • Letarad/Vlookup-funktioner eller Index/Passa (Index/Match) behöver du matcha listor och hitta effektiva sätt hämta information från en lista till en annan baserat på ett artikelnummer, specialnummer, anställningsnummer eller annat relavant nummer för er?
 • Absoluta & Relativa cellreferenser (dollartecken i formler för att ”låsa” en cellreferens när den ska kopieras neråt eller i sidled)
 • Vilka av alla 470 funktioner i Excel kan vara relevanta för dig? Låt mig hjälpa dig att ta reda på det!
 • Lägger du mycket tid på att manuellt ”Tvätta data” när du läser in till Excel och du har goda kunskaper i Excel då kanske du vill veta mer om Power Query och Power Pivot?
  “Tvätta data” kan t ex vara att du behöver splitta kolumner, sammanfoga kolumner, använda letarad/vlookup för att hämta in annan information, sök och ersätt punkt med komma… och mycket annat.

Hör gärna av dig! Mejla mig på annica@addisco.se eller via kontaktformuläret