office-444Sammanställer du information, skickar brev eller e-post till många personer efter olika urval, eller skapar presentationer till andra? Har du behov av att kunna skapa mallar för att underlätta dina återkommande arbetsuppgifter.

 

Kommentar från kursdeltagare

“Mkt bra lärare, lyhörd och lyssnade på våra önskemål”