Planer på att utbilda personalen i Excel under 2020? Jag hjälper er med behovsanpassad utbildning i Excel.

Är användarna på olika nivåer och har olika behov i Excel? Har ni många självlärda användare som arbetar ganska mycket i Excel? En ”vanlig” grund- eller fördjupningskurs i Excel kanske inte passar er.
Då har jag lösningen 🙂

Vi jobbar tillsammans i tre steg för en hållbar och långsiktig utveckling i Excel.

 • Steg 1 – Förstudie
  Stämmer av både vilken kunskapsnivå det är på idag samt deras behov. Vad är deras arbetsuppgifter idag i Excel? Hur ser deras filer ut? Exporterar de data från andra system? Vad ska de kunna ta fram – ska de analysera data och presentera den? Har de återkommande rapporter som ska skapas varje vecka eller månad?
  Förstudien leder fram till att vi delar in användarna i grupper efter kunskapsnivå och sätter ihop ett kursinnehåll som är relevant för respektive grupp.
  Lyfter gärna in filer och exempel från er vardag i utbildningen.
 • Steg 2 – Utbildning/Tillämpning:
  Beroende på hur behovet ser ut och vilken kunskapsnivå de är på så är det oftast lagom med 2 halvdagar/grupp. Dessa förläggs, om det är möjligt för verksamheten, med 1-2 veckors mellanrum för att användarna ska hinna arbeta och testa de nya kunskaperna i vardagen.
 • Steg 3 – Uppföljning
  Jag följer upp hur det går för deltagarna efter utbildningen, efter 1, 3 och 6 månader. Naturligtvis har deltagarna möjlighet att kontakta mig för stöd & frågor mellan och efter uppföljningsdagarna.