Omdöpta funktioner i Excel 2010

OBS! Med Servicepack1 för Office återgår Microsoft till “de gamla funktionsnamnen” igen.
Läs mer om förändringen här.

Här kommer tips, på några av de vanligaste funktionerna, som är omdöpta i Excel 2010.
Skicka gärna e-post, annica@addisco.se, om du saknar funktioner som du brukar använda men som du nu inte hittar i nya versionen.

Gammalt namn
(Excel 2003, 2007)
Nytt namn
(Excel 2010)
Förklaring
LETARAD VTSÖK Letar i vänsterkolumnen efter ett värde (ex artikelnr) och hittar priset på varan i en angiven kolumn.
LETAKOLUMN HTSÖK Letar i första raden och hittar information på angiven rad.
SANT SANN Returnerar det logiska värdet SANN (tidigare SANT)
FALSKT FALSK Returnerar det logiska värdet FALSK (tidigare FALSKT)
HÖGER HÖGERPIL Returnerar antalet givna tecken från höger i ett ord
VÄNSTER VÄNSTERPIL Returnerar antalet givna tecken från vänster i ett ord
EXTEXT MITT Returnerar antalet givna tecken från en angiven startposition.
VERSALER STORA Ändra gemener bokstäver till versaler
GEMENER SMÅ Ändra versala bokstäver till gemener
SAKNAS ET Returnerar felvärdet #SAKNAS (värdet är inte tillgängligt)