Mer fokus på Strategisk dialog i arbetet med Excel

2017 visar att trycket på Excel-kunskap är högt.

Kunskapsöverföring behövs fortfarande, men ännu mer idag är det viktigt att ha en dialog om vilken kunskap som behövs.
En strategiskt dialog om hur Excel kan bli verktyget som stöttar användaren, teamet eller organisationen behöver få mer fokus under 2018.

Eftersom det går att göra det mesta i Excel är det viktigt att ta reda på vad som behövs i respektive bransch, det kan t o m skilja sig mycket från avdelning till avdelning om vilket behovet är.

Excel har inget självändamål i sig, men i kombination med behoven och målet för varje användare, team eller organisation, kan det bli verktyget som stöttar organisationen mot de uppsatta målet.

Kontakta mig gärna om du behöver en Strategisk partner inom Excel, på annica@addisco.se