Kopiera och Klistra in special i Excel

En funktion som är mycket bra som jag tycker vi borde använda mer är Klistra in special.

Här följer två exempel hur Klistra in special kan användas.

Klistra in special – Värden

Kolumn B innehåller värden som har decimaler och jag vill avrunda värdet till närmaste heltal för att använda värdena t ex för att koppla dokument.
(Därav vill jag ta bort decimalerna helt inte bara dölja dem med Format Celler).

I kolumn C skapar jag formeln enligt bilden.

 

 

 

 

 

 

För att nu kunna plocka bort kolumn B utan att få referensfel, markerar jag kolunmn C och kopierar (Ctrl + C) och väljer att Klistra in Special (Alt + Ctrl + V), och väljer att klistra in Värden. Excel behåller då resultatet av din uträkning. Nu kan du plocka bort kolumn B om du inte längre behöver den.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klistra in special – Kolumnbredder

En lista med adresser.
Du har perfekt bredd på kolumnerna och vill nu kopiera listan till ett annat blad och ta med dig kolumnbredderna.

 

Ta hjälp av Klistra in Special – Behåll källans kolumnbredder.
Perfekt resultat. 🙂

 

 

 

Har du frågor eller funderingar gällande Excel eller andra program i Officepaketet kontakta mig gärna på 0709-50 39 39 eller annica@addisco.se