Kopiera och Klistra in special i Excel (del 2)

Fortsättning på Klistra in special (Läs del 1 här)

Klistra in special – Transponera

Transponera använder du när du behöver “vända” en lista/kalkyl från kolumn till rad.

Här kommer ett exempel:

Månaderna ligger nu i kolumn B och rubrikerna Högsta och Lägsta temperatur, ligger på rad 1. Nu vill jag skifta så att månaderna ligger på rad 1 och rubrikerna i kolumnen.

Gör så här:
Markera hela listan. Välj Kopiera. Välj var du vill klistra in – t ex Kolumn F.
Välj sedan Klistra in special och Transponera.  Resultatet enligt nedan.

 

 

 

 

 

Önskar du anpassad utbildning i Excel eller hjälp att ta fram Excelfiler/mallar, kontakta mig gärna på 0709-50 39 39 eller annica@addisco.se