Flexibla möten med ljud och bild direkt via datorn – Uppdatera till Skype for Business

Oavsett om du är en soloföretagare eller en stor organisation behöver du inte längre spendera en förmögenhet på konferenslösningar för att kommunicera med dina kontakter världen över.

Skype for Business/Skype för företag*, är en mix mellan Skype och det som tidigare kallades Lync. Det är ett kommunikationsverktyg som gör det möjligt att via dina egna dator eller via app på telefoner och surfplattor kommunicera fritt. Du kan chatta, bra ljud och bild, och det går att presentera material för varandra på ett enkelt sätt.

Några av mina egna användningsområden har varit framtagning av mallar, i Word och PowerPoint, där beställaren och jag har gått igenom förutsättningar och haft avstämningar via Lync, numera Skype for Business. Jag har webbutbildningar för kunder som finns utspridda på olika platser i landet samt avstämningar och support med grupper i olika utbildningsprojekt.

Detta ger vinster både i stort och i smått – både för mig och för mina kunder. Vi sparar tid och vi sparar reskostnader, både mötestiden och ställtiden runt mötena kortas också avsevärt. Tittar vi i det stora perspektivet är ju möten på distans även bra för miljön.

Skype for Business ingår som en del I Microsofts Office 365 och är ett mycket bra komplement i en verksamhet – men naturligtvis ska vi inte förringa möjligheterna i det fysiska mötet.

Vill du veta mer om Skype for Business/Skype för företag*. – kontakta mig.
Annica Larsson, mobil 0709-503939 eller annica@addisco.se

Skype for Business eller på svenska Skype för företag hette tidigare Lync 2013 och är en del av Office 365 från Microsoft.